Inburgeren

Om in te burgeren moet u Nederlands leren. En u moet leren hoe Nederlanders wonen en werken. Als u genoeg hebt geleerd, doet u het inburgeringsexamen. U krijgt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit heet de inburgeringstermijn. Binnen deze termijn moet u het inburgeringsexamen halen. U krijgt van DUO een brief waarin staat wanneer de inburgeringstermijn begint.

Inburgeringsexamen

Tijdens het inburgeringsexamen laat u zien wat u hebt geleerd over Nederland. Ook laat u zien dat u voldoende Nederlands spreekt en verstaat. Er zijn 5 examenonderdelen. De vragen van de examens gaan over Nederlandse regels en gewoontes. U moet tijdens de examens ook laten zien dat u de Nederlandse taal goed genoeg kent.