Gezondheidszorg in Nederland

Organisatie van de gezondheidszorg in Nederland

  • Eerste lijn. Dit is de basiszorg: huisarts, fysiotherapeut, verloskundige, apotheek, maatschappelijk werk, of thuiszorg. De meeste van deze instellingen zijn breed toegankelijk.
  • Tweede lijn. Dit zijn alle ziekenhuizen; algemeen en specifiek (revalidatiekliniek, psychiatrisch ziekenhuis. Deze instellingen zijn alleen toegankelijk met een verwijzing van de huisarts.
  • Derde lijn. Bijzondere specialismen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een brandwondenziekenhuis, of een specialistisch behandelcentrum voor hartziekten. Deze instellingen zijn alleen toegankelijk met een verwijzing van de huisarts of een specialist van het ziekenhuis.

Websites

De Huisarts
Een huisarts (of: huisdokter) is een dokter die niet in het ziekenhuis werkt, maar thuis of in een gezondheidscentrum. Als u ziek bent of pijn heeft, gaat u eerst naar de huisarts. Een huisarts kan u helpen bij heel veel ziektes. Als de huisarts het nodig vindt of als er meer onderzoek nodig is, stuurt de huisarts u door naar het ziekenhuis.

Websites

De apotheek
Een apotheek heeft tot taak medicijnen die door artsen worden voorgeschreven aan de patiënten te verstrekken. Ook medicijnen die zonder voorschrift te verkrijgen zijn, worden door de apotheek afgeleverd. Deze geneesmiddelen heten zelfzorggeneesmiddelenU vindt een overzicht van de vergoeding van geneesmiddelen op de website kiesBeter.nl. U ziet daar of uw medicijn is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Daarnaast ziet u of u een eigen bijdrage moet betalen

Websites

Zelfzorggeneesmiddelen
Veel gebruikte zelfzorgmedicijnen zijn o.a.: pijnstillers, hoestdranken, neusdruppels, anti-diarreemiddelen en antiwagenziekte, smeermiddelen tegen spierpijn of pijn na kneuzingen. Zelfzorgmedicijnen (bijvoorbeeld paracetamol, ibuprofen, of aspirine) vindt men bijvoorbeeld in desupermarkt en drogist, maar ook bij de apotheek.

De zorgverzekering
De zorgverzekering of basisverzekering is een verplichte ziektekostenverzekering voor ingezetenen van Nederland. De zorgverzekering dekt noodzakelijke, op genezing gerichte, zorg. Kenmerken van de zorgverzekering zijn de verzekerings- en acceptatieplicht. Dit betekent dat iedereen verplicht is zich te verzekeren en de verzekeraars iedereen die dat wil moeten accepteren. De overheid stelt de inhoud van de basisdekking vast.

Websites

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*