Het Nederlandse onderwijssysteem

Leerplicht
iedereen in Nederland moet van zijn vijfde tot zijn achttiende verjaardag naar school. Deze leerplicht is vastgelegd in de Leerplichtwet.  Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar, vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden, of aan het einde van het twaalfde schooljaar.  Meer informatie vindt u op leerplicht.net

Basisonderwijs
Wanneer kinderen 4 jaar zijn kunnen ze naar het basisonderwijs. De kinderen beginnen in groep 1 en eindigen in groep 8. De eerste vier groepen vormen de onderbouw. Die is bestemd voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar. De bovenbouw bestaat uit de groepen 5 tot en met 8. Daarin zitten kinderen van 9 tot en met 12 jaar.  Het basisonderwijs legt de basis voor het onderwijs wat daarna nog volgt. Basisscholen zijn verplicht om vakken zoals rekenen, Nederlands en aardrijkskunde te geven.

Basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs verzorgen het primair onderwijs in Nederland. Ouders mogen zelf een school voor hun kind kiezen. Naast openbare scholen zijn er scholen met een bepaalde levensovertuiging of met bepaalde onderwijskundige opvattingen. De Rijksoverheid stelt eisen aan de kwaliteit van het onderwijs. Goed taal- en rekenonderwijs is de voornaamste taak van basisscholen.

In Nederland gaan de meeste kinderen meteen na hun vierde verjaardag naar de basisschool. In de periode daarvoor moet u dus nadenken over het kiezen van een school voor uw kind. In de regel meldt u uw kind al aan bij een school, voordat het 4 jaar wordt. U bepaalt zelf bij welke basisschool u uw kind aanmeldt.

De keuze voor een basisschool is heel persoonlijk. Om uw keuze zo goed mogelijk te kunnen maken, kunt u informatie verzamelen over basisscholen in uw omgeving. Er zijn verschillende manieren om aan deze informatie te komen.

Voortgezetonderwijs

Na de basisschool gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. In Nederland zijn er drie soorten voortgezet onderwijs:

  • vmbo ( voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs)
  • havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs)
  • vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs)

Elke schoolsoort in het voortgezet onderwijs begint met basisvorming. Het vakkenpakket is hetzelfde. In de basisvorming laten scholen zien hoe verschillende vakken samenhangen. Dit kan door onderwerpen bij verschillende vakken terug te laten komen. Of door vakken te bundelen. Bijvoorbeeld door les te geven over ‘natuur’, een combinatie van natuur-, scheikunde en biologie.

Middelbaar en hoger onderwijs.
Na het voortgezet onderwijs kunnen
leerlingen er voor kiezen naar het middelbaar onderwijs of hoger onderwijs te gaan. Het hoger onderwijs bestaat uit het hoger beroepsonderwijs en de universiteiten

Kosten
Het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Nederland is gratis. Dit betekent dat de ouders niets voor het onderwijs hoeven te betalen maar dat het basisonderwijs door de overheid wordt betaald. Ouders moeten wel zelf betalen voor schoolspullen zoals pennen, gymkleding of schoolreisjes. Veel scholen vragen om een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is niet verplicht maar wanneer u deze bijdrage niet betaald bestaat de kan dat uw kind niet mee mag op een schoolreis of excursie. Meer over de kosten van het onderwijs kunt u lezen op de website 5010.nl. Leerlingen van het MBO, HBO en de universiteit kunnen studiefinanciering aanvragen bij de IB-Groep

Websites

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*